Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 8 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου  
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
2. Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 0253 (ΚΕΠ 0253) Δήμου Κατερίνης 
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
3. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
4. Λήψη Απόφασης για Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατερίνης
Εισηγητής: Θεόδωρος Τόνας, ειδικός σύμβουλος
5. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λουτρικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης  2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος 
6. Έγκριση του Αναθεωρημένου  Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
7. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης τους στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2024    
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
8. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, οικισμού Ανδρομάχης Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
9. Κατάργηση περιπτέρου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Ελάφου
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
10. Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου 36
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
12. Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου  
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
13. Παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος  επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης), κατόπιν αίτησης του μισθωτή
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
14. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
15. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΠ 

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου