Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, 
καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων  που έπληξαν περιοχές του Δήμο Κατερίνης στις 4 και 5 Μαρτίου 2024.
Οι αιτήσεις αφορούν:
Α. Στην χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια της φυσικής καταστροφής στις 4 & 5 Μαρτίου 2024 και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους
Β. Στην χορήγηση επιδόματος έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η’/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ σε ΚΥΡΙΕΣ ή ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή στις 4 & 5 Μαρτίου 2024.

Γ. Στην χορήγηση επιδόματος ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας της φυσικής καταστροφής στις 4 & 5 Μαρτίου 2024.

Οι παραπάνω Αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση  katerini@katerini.gr         
μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.
Τις αιτήσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλαμβάνετε :
1. Σε ηλεκτρονική μορφή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κατερίνης στο  www.katerini.gr   
2. Από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Κατερίνης 
Για περισσότερες πληροφορίες -   τηλ.: 23513 50505  &  κιν. 6930075156, καθώς και στο επισυναπτόμενο link: https://katerini.gr/?p=40971

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου