Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 06.02.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση μνημονίου αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. και της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε με αντικείμενο την αξιοποίηση και λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
2.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
3.Εκλογή αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
4.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
5.Έγκριση παραχώρησης χώρου στην εταιρεία «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ»
Εισήγηση:
6.1η αναμόρφωση (τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και τροποποίηση ΟΠΔ
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
7.2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δαδούλη Ολυμπία
---
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=-soHbYQEICg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου