Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 30 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφιση του ενιαίου προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Μπρουσκέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου