Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  
Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την  Τετάρτη  24  Ιανουαρίου  2024  και  ώρα  19:00,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:  
Θέμα  1:  Έγκριση  πρακτικών Νο 13/19-9-2023, Νο 14/25-10-2023, Νο  15/27-11-2023 και Νο 16/18-12-2023.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.  
Θέμα 2: Συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου  
Θέμα  3:  Μεταφορά  Δέσμευσης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  έτους  2024  και  έγκριση δαπάνης  για  τις  δράσεις  στήριξης  των  μελών  κατά  την εορταστική  περίοδο  των Χριστουγέννων.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.  
Θέμα 4: Έγκριση ετήσιων δαπανών, μη αναρτητέων στη Διαύγεια, προϋπολογισμού έτους 2024.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.  
Θέμα 5: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου του Επιμελητηρίου Πιερίας.     • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.  
Θέμα  6: Οικονομική  Υποστήριξη  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Ο  Άγιος  Φώτιος», της  Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.   
Θέμα  7:  Ορισμός  τακτικού  και  αναπληρωματικού  μέλους  στη  γνωμοδοτική  επιτροπή    ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων, Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα, έτους 2024.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου  
Θέμα  8:  Ορισμός  τακτικού  και  αναπληρωματικού  μέλους  στην  επιτροπή  για  θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων, Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Κατερίνης, έτους 2024.   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου  
 Θέμα 9:   Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου