Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ: Πρόσκληση σε αρχαιρεσίες, κοπή βασιλόπιτας και έκθεση ανταλλαγής γραμματοσήμων

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου Δ.Σ., εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπου για την Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία.
Κύριες/οι,Το   Διοικητικό   Συμβούλιο   της   Φιλοτελικής   Ένωσης   Πιερίας   σε   εφαρμογή   του   ισχύοντος καταστατικού της και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του,

Σ υ γ κ α λ ε ί Σε   ετήσια  Τακτική   Γενική   Συνέλευση   τα   μέλη   της   Φ.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ   που   θα   γίνει,  την   Κυριακή14/01/2024, στο Εντευκτήριο της και ώρα ενάρξεως την 10:00 και λήξη 13:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2023.
 Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2023.
 Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2023.
 Ψηφοφορία   για   την   απαλλαγή   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   από   κάθε   διοικητική   και διαχειριστική ευθύνη.
 Εκλογή   εφορευτικής   επιτροπής   για   την   εκλογή   νέου  Δ.Σ.   και   εξελεγκτικής   επιτροπής, αρχαιρεσίες.
 Εκλογή Αντιπροσώπου για την Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία. 

Ταμειακός   εντάξει   θα   είναι   τα   μέλη   που   έχουν   καταβάλει,   έστω   και   την   ημέρα   της   Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους για το έτος 2024. 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 πλέον ενός των μελώνπου έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες  τις οικονομικές τους υποχρεώσειςπρος   την   Φιλοτελική   Ένωση   Πιερίας,μέχρι   την   ημερομηνία   της   συνόδου   της   Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή21/01/2024, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 12:00 π.μ. με όσα μέλη παρίστανται. Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι την Κυριακή 07/01/2024 και ώρα 12:00 π.μ. στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης κ.Ιορδάνη Ναβροζίδη  τηλέφωνο: 6977565636.   Για το Δ.Σ. της Ένωσης      
             
Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας             
Τερζής  Αναστάσιος         Ναβροζίδης  Ιορδάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου