Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

«Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα»

α) Η υπ’ αριθ. 29190 οικ. Φ.109.1/20-07-2020 (Β΄ 3005) Απόφαση Γ.Γ.Π.Π. 
β)  Η  υπ’  αριθ.  A2033/18-10-2022  Εγκύκλιος  «2η  Έκδοση  του  Γενικού  Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και  Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  των  Συνεπειών  από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ-2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»  

1.  Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. 1/05-01-2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που ισχύει από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 06-01-2024. 

 2.  Σύμφωνα με το (β)  σχετικό, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης  Καιρού  της  ΕΜΥ/ΕΜΚ,  καθώς  και  το  ιδιαίτερο  προειδοποιητικό  σήμα,  που  εκδίδεται από  το  ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ  (Unit-3),  στο  πλαίσιο  της  αρμοδιότητας  του  Γενικού  Γραμματέα  Πολιτικής Προστασίας, για  το  συντονισμό  του  έργου  Πολιτικής  Προστασίας  σε  όλες  τις  φάσεις  του  κύκλου  των καταστροφών  και  απειλών  (άρθρο  30,  παρ  2α΄  του  Ν.4662/2020),  προκειμένου  οι  Φορείς  που εμπλέκονται  σε  έργα  και  δράσεις  για  την  αντιμετώπιση  κινδύνων  λόγω  επιδείνωσης  του  καιρού,  να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας. Επισυνάπτεται: 

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α. 1/05-01-2024       

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
-Ο- Διοικητής 
Θεόδωρος Κ. Βάγιας Υποστράτηγος ΠΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου