Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση βολών στο πεδίο βολής στο Πεδίο βολής Αρμάτων και στο πεδίο βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου

Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 13 έως και 16 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά στο Πεδίο βολής Αρμάτων και στο πεδίο βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.
Συγκεκριμένα, οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ,
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από
τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο 07’ Β λ: 22ο 31’ Α
2 φ: 40ο 08’ Β λ: 22ο 31 Α
3 φ: 40ο 07’ Β λ: 22ο 30’ Α
4 φ: 40ο 08’ Β λ: 22ο 30’ Α

Επιπρόσθετα, οι περιοχές Ι.Μ.ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ-ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ-ΥΨΩΜΑ
ΑΛΑΤΑΡΙΑ-ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής Φορητού
Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο 07’ Β λ: 22ο 25’ Α

2 φ: 40ο ’ 15 ́Β λ: 22ο 25’ Α

3 φ: 40ο ’ 15 ́Β λ: 22ο 32’ Α

4 φ: 40ο 07’ Β λ: 22ο 32’ Α
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου