Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Α.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΟΥΡΟΝ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, 601 32 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΛ 6982051569 huronboxing@hotmail.com
Αρ. Πρωτ. 37/2023 Κατερίνη, 30.12.2023
Προς: Όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Κατερίνης ΧΟΥΡΟΝ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ σε εφαρμογή του άρθρου 17Β του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση την 27η Δεκεμβρίου 2023.

Σ υ γ κ α λ ε ί
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την Κυριακή 21η Ιανουαρίου 2024 , στην αίθουσα των γραφείων του Σωματείου Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω

ΘΕΜΑ 1ο: Οικονομικός Απολογισμός χρήση οικ. έτους 2023 / ανάγνωση έκθεσης Εξ.Επ.
ΘΕΜΑ 2ο: Νέες εγγραφές και Διαγραφές από το μητρώο μελών
ΘΕΜΑ 3ο: Προκήρυξη Αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξ. Επ.
ΘΕΜΑ 4ο : Αναφορά στον θεσμό Τημενίδαι ΧΟΥΡΟΝ
ΘΕΜΑ 5ο:Συζήτηση για θέματα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
ΘΕΜΑ 6ο:Οικονομικός Προϋπολογισμός χρήση οικ. έτους 2024
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½+1 (50%+1) πλέον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 04-02-2023, και ώρα έναρξης την 11:00 π.μ.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2024, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ.

Για το Δ.Σ. του σωματείου
Πρόεδρος Γεν.                       Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου