Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ο Λάμπης Ντασιόπουλος νέος πρόεδρος στην ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ


 ΑΡΧΑΙΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΔΡΥΑΝΙΣΤΙΝΩΝ 

                         ~ Η ΔΡΥΆΝΙΣΤΑ ~

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2023 συγκλήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου.

Μετά από τις αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

                          "Η ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ"

Πρόεδρος :            ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 

Α' Αντιπρόεδρος   ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Β' Αντιπρόεδρος   ΛΑΜΠΡΟΥ           ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Γεν.Γραμματέας     ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ταμίας                     ΑΔΑΜΟΥ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Μέλος                     ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μέλος                     ΝΑΤΣΙΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου