Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύμφωναμε τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 6 και 8 του ν. 5056/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο 1.1.2024 έως 30.6.2026
2. Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 1.1.2024 έως 30.6.2026

Ο Προεδρεύων Δ.Σ.
Χαράλαμπος Οφίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου