Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

Μήνυμα των Χριστουγέννων 2023

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Σκύβουμε μέ δέος καί μέ εὐλάβεια στή φάτνη, ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἐπιθυμοῦμε νά προσκυνήσουμε τόν Λυτρωτή τῆς Οἰκουμένης, συνεπαρμένοι ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆς ἄπειρης ἀγάπης.
Γονατίζουμε στήν πρόχειρη στέγη τῶν ἀλόγων ζώων, πού ἔγινε
τόπος τῆς φανέρωσης τῆς «καινῆς κτίσεως»,
τόπος συνάντησης τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο,
τόπος ὅπου ὁ Θεός σαρκώθηκε καί ὁ ἄνθρωπος θεώθηκε καί λυτρώθηκε.
Ἡ προσέγγιση καίτό προσκύνημα στή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ δένθά πρέπει νάἀποτελεῖμιά συμβατική ἤ ἐθιμοτυπική πράξη. 
Ἡ φάτνη, πού δέχτηκε καί φιλοξένησε τό θεϊκό Βρέφος, ἔχειμιάἀφάνταστη καθαρότητα καί μοναδικότητα. Κρύβει ἕναἀσύλληπτο κι ἀνερμήνευτο μυστήριο. 
Τό βρέφος πού περιβλήθηκε τά φτωχά σπάργανα καίἀναπαύτηκε πλάι στάἄλογαζῶα, εἶναι
ὁ ὑπερούσιος Λόγος, 
ἡ ἄπειρηἉγιότητα, 
ἡ ἀπρόσιτη Θεότητα, ἑνωμένημέτήνἀνθρωπότητα,
ὁ νέος Ἀδάμ, 
τό πρόσωπο τῆςἀναφορᾶςκαίτῆςἕμπνευσής μας. 
Ἡ φάτνη ἀποτελεῖγιάὅλητήνοἰκουμένητήνἀνεξάντλητη δεξαμενή τῆςἀγάπηςκαίτῶν ποικίλων δωρεῶντοῦΘεοῦ. Τήν πύλη τή «μετάγουσα» ἀπότό σκότος τῶνἀδυναμιῶνκαίτῶνπαθῶν μας στόφῶςτῆς Βασιλείας τοῦΘεοῦ.

Ἡ γέννηση τοῦΧριστοῦεἶναι ἡ ὥρατοῦ «τέλους» γιάτόν παλαιό κόσμο καί ἡ ὥρατῆς «ἐκκίνησης» γιάτή ζωή τῆςἀλήθειαςκαίτῆς κοινωνίας μέτόνὑπερούσιο Θεό.
Ἡ φάτνη μᾶςἀπελευθερώνειἀπότήν ταραχή τοῦ κόσμου καίμᾶς βάζει στήνἀτμόσφαιρατῆς γαλήνης, τῆςεἰρήνηςτοῦΘεοῦ. Ἐκεῖδένἠχοῦνἀπειλέςκαί ταραχές. Δένδιαπλέκονται συμφέροντα. Δεν μεθοδεύεται ἡ ἐκμετάλλευσητοῦἀνθρώπινου μόχθου καίτῆςἴδιαςτῆςἀνθρώπινηςὕπαρξης. Τόἀγγελικό μήνυμα σαλπίζει στήνἀνθρωπότητατήνεἰρήνη. «Δόξα ἐνὑψίστοιςΘεῷκαίἐπίγῆςεἰρήνη». Τό μεγάλο αὐτόδῶρο, τή θεμελίωση τῆςεἰρήνηςστίς ταραγμένες ἀνθρώπινες ψυχές καί κοινωνίες μας,τό προσφέρει ὁ σαρκωμένος Θεός σέ ὅλητήνοἰκουμένη.
Ὁ Γεννηθείς Χριστός 
Ταπεινώθηκε, λαμβάνοντας μορφή δούλου. 
Ἀπόθεσεὅλοτό θεϊκό μεγαλεῖο Του.
Ἦλθε κοντά μας.
Στάθηκε πλάι μας.
Ἄνοιξε διάλογο μαζί μας.
Χρησιμοποίησε σχήματα καίεἰκόνεςἀπό τίς καθημερινές μας ἐμπειρίες. 
Δέχτηκε νάμπεῖστόν ρυθμό τῶνδικῶν μας συνηθειῶν, στήνὁδοιπορία, στήν περιπέτεια, στόν διωγμό, στόν θάνατο. 
«Πτώχευσε»Ἐκεῖνος, γιάνά πλουτίσει ὅλουςἐμᾶς, μέτάἀνεξάντλητα πλούτη τῆςἀπόλυτηςἀλήθειαςκαίτῆςθεϊκῆςἀγάπης.
Ἡ Φάτνημᾶς φέρνει κοντά στό Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦΘεοῦ. 
Ἡ Γέννηση τοῦ Θείου Βρέφους ἐγκαινιάζειμιά νέα σχέση μέτόν Πλάστη, τόν Λυτρωτή μας. Μᾶςἐνισχύεικαίμᾶς δίνει τή δυνατότητα νά καταλάβουμε τό μέγεθος τῆςταπείνωσηςκαίτοῦἐλέουςτοῦΧριστοῦ.

ΕὐλογημέναΧριστούνγεννα!
Εὐτυχέςτό Νέον Ἔτος !

†  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμῶνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου