Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

ΕΣΥ: Σε 20 hubs εντάσσονται τα 128 νοσοκομεία της χώρας


Η διαΝΕΟσις δημοσιεύει νέα πρόταση για τη διακυβέρνηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στο μοντέλο Hub-and-Spoke

Η δημιουργία 20 νοσοκομειακών δικτύων με τη λογική Κόμβου και Ακτίνας, ξεχωριστών δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ίσων σε αριθμό με τα 314 Κέντρα Υγείας, και η επανίδρυση του ΕΣΥ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με σκοπό να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός, είναι βασικά σημεία πρότασης της διαΝΕΟσις για τη Διακυβέρνηση του ΕΣΥ.

Το νέο κείμενο πολιτικής αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας της διαΝΕΟσις που πραγματοποίησε το 2020 για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Επιχειρεί να εξειδικεύσει έναν από τους πέντε πυλώνες εκείνης της μελέτης: Για την οργάνωση και τη διοίκηση του ΕΣΥ. Η πρόταση υπογράφεται από ομάδα τεσσάρων καθηγητών ελληνικών πανεπιστημίων με συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ και Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), Γιάννη Τούντα και μέλη τους καθηγητές Βασίλη Κέφη του Πάντειου Πανεπιστημίου, Νίκο Πολύζο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και Κυριάκο Σουλιώτη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Μοντέλο διοίκησης από το 1980

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του κειμένου πολιτικής, το ελληνικό σύστημα υγείας, σε αντίθεση με πολλά ευρωπαϊκά, «δεν διαθέτει ούτε κεντρική διοίκηση, ούτε διοικητικά στελέχη επιλεγμένα με αδιάβλητες διαδικασίες». Το ΕΣΥ διοικείται κεντρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό από «αδύναμες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας» και από τα επιτελεία των υπουργών κάθε περιόδου.

www.ygeiamou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου