Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

Ο Κιτιξής Κωνσταντίνος στην 85η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 Ο Αντιπρόεδρος του 4ου Περιφερειακού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας και  μέλος της ΣτΑ  Κιτιξής  Κωνσταντίνος ,  παρευρέθηκε στην 85η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Βασικά θέματα της συνόδου ήταν η έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το έτος 2022 – Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2022,  η ενημέρωση για τα θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου και η συζήτηση για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου