Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Α. Σ. Κατερίνης ΧΟΥΡΟΝ: Πρόσκληση 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ σε εφαρμογή του άρθρου 17Β του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση την 27η Δεκεμβρίου 2022. 

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την Κυριακή 22η Ιανουαρίου 2023 , στην αίθουσα των γραφείων του Σωματείου Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

1. Οικονομικός Απολογισμός χρήση οικονομικού έτους 2022, ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2. Νέες εγγραφές και Διαγραφές από το μητρώο μελών

3. Λήψη απόφασης για εγγραφή του Σωματείου στην Ομοσπονδία, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Π.Ο.Ε.Τ.Α και με έδρα την Αθήνα.

4. Συζήτηση για θέματα χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων

5. Αναφορά στην επιτυχημένη διοργάνωση των αγώνων ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ ΧΟΥΡΟΝ 

6. Οικονομικός Προϋπολογισμός για την χρήση οικονομικού έτους 2023

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½+1 (50%+1) πλέον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 05/02/2023, και ώρα έναρξης την 11:00 π.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2023, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ. 

Για το Δ.Σ. του σωματείου

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου