Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (16η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2022 (3η)

Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε δημοτικό ακίνητο (πρώην αναψυκτήριο “WET”) από το μισθωτή 

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της κοινότητας Κορινού»          

Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

6. Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

7. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2023

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2023

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

9. Καθορισμός - επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2023

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

10. Κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος 2023

Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης – Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχοι

11. Τροποποίηση της 154/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Κατερίνης για την «Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Κατερίνης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»] ως προς το τύπο λαμπτήρων

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

12. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου