Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

«Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων-Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα»

  Μετάδοση   μηνυμάτων  για την  λήψη μέτρων   αυτοπροστασίας από τους   κινδύνους   πουπροέρχονται από εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. 4056/3-11-2022 «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων-Ιδιαίτερο   Προειδοποιητικό   Σήμα»   του   Εθνικού   Συντονιστικού   Κέντρο   Επιχειρήσεων   και Διαχείρισης Κρίσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου