Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 266 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες των άρθρων 175 και 189 του ν. 4555/2018, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2023

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου