Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Ευχαριστήριο προς Επαγγελματικό Επιμελητήριο «ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ - ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μας, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πιερίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του κο Ηλία Χατζηχρηστοδούλου για την ευγενική προσφορά προς τον Όμιλό μας.

            Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πιερίας χρηματοδότησε την εκτύπωση των ενημερωτικών φυλλαδίων, των επισκεπτών του Εκθετηρίου του Μαστόδοντα Νεοκαισάρειας.

            Η ευγενική προσφορά του Επιμελητηρίου αναδεικνύει τον θεσμικό του ρόλο στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα την στόχευσή του να διανοίγει νέους δρόμους και νέες προοπτικές για όλα τα μέλη του. Στηρίζοντας προσπάθειες όπως του Ομίλου μας και συγκεκριμένα του νέου Εκθετηρίου του Μαστόδοντα Νεοκαισάρειας. Αντιλαμβανόμενοι ότι οι προοπτικές του Εκθετηρίου, ως σημείο αναφοράς της νέας θεματικής τουριστικής ενότητας για την Πιερία, προσδίδει τεράστιες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες και τα μέλη του Επιμελητηρίου της Πιερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου