Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Β΄ΕΠΣ Πιερίας 2022 - 2023


2022-2023 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1 η αγωνιστική

1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

2 η αγωνιστική

1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

5 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - -

3 η αγωνιστική

1 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

2 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - -

4 η αγωνιστική

1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

6 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - -

5 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

3 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

4 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - -

6 η αγωνιστική

1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

5 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - -

7 η αγωνιστική

1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

5 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - -

8 η αγωνιστική

1 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

2 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

3 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

6 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - -

9 η αγωνιστική

1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

6 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - -

10 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

2 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

3 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

5 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - -

11 η αγωνιστική

1 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

6 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - -

12 η αγωνιστική

1 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

2 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - -

13 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

5 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - -

14 η αγωνιστική

1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - -

15 η αγωνιστική

1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

2 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

6 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - -

16 η αγωνιστική

1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

2 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - -

17 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

3 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

5 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - -

18 η αγωνιστική

1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -

2 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

3 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - -

19 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

6 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - -

20 η αγωνιστική

1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

3 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ -

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

6 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - -

21 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 -

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -

3 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ -

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - -

22 η αγωνιστική

1 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -

2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ -

3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ -

4 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ -

6 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ - -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου