Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (8η)

Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος           

2. Λήψη απόφασης για  μετονομασία και  ονομασία  οδών στην Κοινότητα Κορινού του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης , αντιδήμαρχος

3. Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κατερίνης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύνδεσης

Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης , αντιδήμαρχος

4. Χορήγηση 6ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης , αντιδήμαρχος

5. Υλοτομία του τμήματος 5 της συστάδας ΄΄α΄΄ του συνιδιόκτητου δάσους Τόξου-Εξοχής για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Κοινότητας Εξοχής για το έτος 2022

Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου