Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Διάκριση για το έργο Erasmus+ “Games for basic skills teaching”

Το έργο με τίτλο “Games for basic skills teaching”στο οποίο συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ από το 2019 ως το 2022έλαβε από την Ε.Ε. τη διάκριση «Goodpractice Example”.

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία και η εφαρμογή στο σχολείο και στην μετασχολική εκπαίδευση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών με επίκεντρο την παιγνιοποίηση και την χρήση παιγνίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Εκπαιδευτικοί από τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ αλλά και από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Αυστρία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νορβηγία και Δανία δημιούργησαν μαθησιακό υλικό βασισμένο στις προαναφερόμενες πρακτικές και το εφάρμοσαν σε σχολικές τάξεις αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου