Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 - Ιούλιος 2023

     Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική    περίοδο 2022 2023,  από   την Δευτέρα 9 Μαΐου έως  την Τρίτη 31 Μαΐου 2022  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   στις παρακάτω διευθύνσεις:

            

Α/Α

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νήπια

Ιάσωνος & Ιερομονάχου

1ospaidikosoppap@gmail.com

2351029107

2

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Βρέφη

Ιάσωνος & Ιερομονάχου

1ospaidikosoppap@gmail.com

2351029107

3

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νήπια

19ης Μαΐου

2ospaidikosstoppap@gmail.com

2351033470

4

2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός - Βρέφη

19ης Μαΐου

1osbrefikosoppap@gmail.com

2351023772

5

3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νήπια

Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος

3ospaidikosoppap@gmail.com

2351023903

6

3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Βρέφη

Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος

3ospaidikosoppap@gmail.com

2351023903

7

4ος Παιδικός Σταθμός - Νήπια

Κρέσνας 35

4ospaidikosoppap@gmail.com

2351035666

8

5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός - Νήπια

Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα

5ospaidikosoppap@gmail.com

2351036044

9

5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Βρέφη

Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα

5ospaidikosoppap@gmail.com

2351034293

10

Παιδικός Σταθμός  Κορινού - Νήπια

Κορινός

korpaidikosoppap@gmail.com

2351041065

11

Παιδικός Σταθμός  Λόφου - Νήπια

Λόφος

lofoupaidikosoppap@gmail.com

2351098396

               

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητούν το έντυπο της  ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr.

 Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα..


                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

          ΤΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 


Αρ. Πρωτ. :

 

Ημερομηνία :

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΓΟΝΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ

 

Α.Δ.Τ.

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΤΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ

 

ΚΙΝΗΤΟ

 

Α.Φ.Μ.

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ                                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.                                                           4.

2.                                                           5.

3.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΥΡΩ:

 

 

ΠΡΟΣ: Οργανισμό  Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή, για την Εγγραφή / Επανεγγραφή του παιδιού μου για την περίοδο 202…-202….

 

Επώνυμο και Όνομα παιδιού

Ημερομηνία Γέννησης

Εγγραφή

Επανεγγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το τμήμα Παιδικής & Βρεφονηπιακής Μέριμνας

(τουλάχιστον 3 επιλογές προτίμησης)

 

1ος Παιδικός Σταθμός (Ιάσωνος & Ιερομονάχου)

2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (19ης Μαίου )-ΝΗΠΙΑ

2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (19ης Μαίου )-ΒΡΕΦΗ

3ος Παιδικός Σταθμός  (Αγ.Αντωνίου –Σβορώνος )

4ος  Παιδικός Σταθμός  (Κρέσνας 35)

5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)

        ΝΗΠΙΑ

5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)

        ΒΡΕΦΗ  

Παιδικός  Σταθμός  Κορινού ( Κορινός)

Παιδικός  Σταθμός  Λόφου (Λόφος)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

 

100

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

50

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

50

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

10

ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

10

 

 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

 

20

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

50

ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

 

30

ΓΟΝΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >67 %

 

20

ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ > 80%

 

20

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ)

 

5

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

50

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

40

 

 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ      10.000 €

 

50

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 10.001€ -ΜΕΧΡΙ    15.000 €

 

45

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 15.001€ -ΜΕΧΡΙ    20.000 €

 

40

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 20.001€ -ΜΕΧΡΙ    25.000 €

 

35

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 25.001€ -ΜΕΧΡΙ    30.000 €

 

30

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 30.001€ -ΜΕΧΡΙ    35.000 €

 

25

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 35.001€ -ΜΕΧΡΙ    40.000 €

 

20

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 40.001€ -ΜΕΧΡΙ    45.000 €

 

15

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 45.001€ -ΜΕΧΡΙ    50.000 €

 

10

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 50.001€ -ΜΕΧΡΙ    55.000 €

 

5

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 55.001€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 

0

 

 

 

 

 

 

       1. Από την μοριοδότηση εξαιρούνται:

·         Ορφανά παιδιά από δύο γονείς.

·         Παιδιά πολυτέκνων-τριτέκνων  και ορφανά από ένα γονέα

·         Παιδιά εργαζόμενων μητέρων, όταν  ήδη το ένα παιδί της οικογένειας έχει επιλεγεί σε μια κατηγορία   με το σύστημα μοριοδότησης.

·         Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια κλπ.), μετά από κοινωνική έρευνα.

·         Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για τον Ο.Π.Π.Α.Π.. Ο Ο.Π.Π.Α.Π.. συλλέγει και διατηρεί τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε και είναι απολύτως απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση της μεταξύ μας σχέσης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

           

Συναινώ στην χρησιμοποίηση των στοιχείων μου για τη διεκπεραίωση της αίτησης μου από τον Ο.Π.Π.Α.Π..

Συναινώ στην αποστολή απαντητικού email & εν γένει ενημερωτικών email.

Συναινώ στην τηλεφωνική επικοινωνία που σχετίζεται με την αίτησή μου.

Συναινώ στην αποστολή ενημερωτικών sms.

Συναινώ στην χρησιμοποίηση των στοιχείων μου για έρευνες ποιότητας υπηρεσιών.

Συναινώ στην προώθηση των στοιχείων μου σε τρίτους.


 

      

 Κατερίνη,  ....../…../20… 

Ονοματεπώνυμο:

 Υπογραφή:

 

                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου