Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Η Κατερίνη κερδίζει το στοίχημα της ανακύκλωσης

- Ενθαρρυντικά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το 2021

- ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στο Φεστιβάλ Πάρκου

Αισθητή είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον Δήμο Κατερίνης, σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, με επίκεντρο την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης σε σχέση με το παρελθόν. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ανακύκλωσης, αποτυπώνονται στον απολογισμό για το 2021, μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς (λόγω και της πανδημίας), κατά την οποία  η υπηρεσία Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Ενδεικτικά:συλλέχθηκαν 113 τόνοι από το πρόγραμμα ανακύκλωσης ενδυμάτων κι υποδημάτων, 391 τόνοι ογκωδών αποβλήτων, 450 τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, 30 τόνοι γυαλιού, 20 τόνοι μετάλλων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. Επίσης, σημαντικές ήταν οι ποσότητες που συλλέχθηκαν από απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και αποβλήτων κατασκευαστικών εργασιών. 

«Αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό του Δήμου, στους δημότες μας, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνεται κατακόρυφα το ποσοστό ανακύκλωσης στην Κατερίνη. Τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι δημότες, όταν ενημερωθούν, ανταποκρίνονται πλήρως, με θετικά αποτελέσματα. Στηρίζουμε το δημότη, στηριζόμαστε στον δημότηκαι συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, για τη βέλτιστηδιαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων» σημειώνει σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Κατερίνης, Κώστας Κουκοδήμος. 

Επισημαίνεται, ότι, οι Δημότες μπορούν να ανακυκλώσουν:

Απόβλητα συσκευασιών στους μπλε πλαστικούς κάδους. 

Μάθετε περισσότερα

https://www.herrco.gr/

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε επικοινωνία με την υπηρεσία του Δήμου

      https://www.electrocycle.gr/

Απόβλητα από χρησιμοποιημένα ενδύματα και υποδήματα στους ειδικούς μπλε μεταλλικούς κάδους

Απόβλητα από τηγανέλαια, μέσω της εφαρμογήςsmartrec στους πράσινους μικρούς κάδους σε 10 σημεία της πόλης

 https://smartrec.gr/

Άλλα ανακυκλώσιμα απόβλητα σε συνεργασία με την υπηρεσία του Δήμου

https://katerini.gr/ και στο τηλ 2351350581, 2351350592

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Πάρκου (Δημοτικό Πάρκο), με  πρωτοβουλία του Δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ, θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην πόλη μας, το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης, την  Παρασκευή 13 Μαΐου, κατά τις ώρες: 9:30 – 13:30. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου