Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ: Webinar και Mock Speaking Exam για τις εξετάσεις αγγλικών του Michigan

 

Το τμήμα ξένων γλωσσών των εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (Hellenic American Union) διοργάνωσαν διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) για τους μαθητές που πρόκειται να συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδων B2 και C2 του πανεπιστημίου του Michigan (University of Michigan) της περιόδου του Δεκεμβρίου. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια αναλυτική παρουσίαση όλων των σταδίων της προφορικής εξέτασης για την απόκτηση των πιστοποιητικών ECCE (Lower) και ECPE (Proficiency) από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του γραφείου Β. Ελλάδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, κ. Γιώργο Αφουξενίδη καθώς και να λύσουν απορίες τους σχετικές με τον τρόπο διενέργειας των προφορικών εξετάσεων. 

Τέλος, σε μία προσπάθεια να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με τη διαδικασία και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εικονική εξέταση (Mock Exam) και να λάβουν σχόλια από πιστοποιημένο εξεταστή προφορικών του πανεπιστημίου του Michigan.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου