Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ: Πρόσκληση 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 Προς: Όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Κατερίνης ΧΟΥΡΟΝ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ σε εφαρμογή του άρθρου 17Β του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση την 27η Δεκεμβρίου 2021, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας πρόληψης κατά της διασποράς με Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test 48 ωρών) και υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει,  την Κυριακή 23η Ιανουαρίου 2022 , στην αίθουσα των γραφείων του Σωματείου Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ. με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

1. Οικονομικός Απολογισμός χρήση οικονομικού έτους 2021, ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2. Νέες εγγραφές και Διαγραφές από το μητρώο μελών

3. Συζήτηση για θέματα χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων

4. Αναφορά στην επιτυχημένη διοργάνωση των αγώνων ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ ΧΟΥΡΟΝ

5. Οικονομικός Προϋπολογισμός για την χρήση οικονομικού έτους 2022

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται διαδικτυακά τα ½ πλέον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 06/02/2021, και ώρα έναρξης την 11:00 π.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2022, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ. 

Για το ΔΣ του σωματείου

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου