Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 208/01/11/2021

Στην Κατερίνη σήμερα 01/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του συλλόγου ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ:

Παρόντες:Κιργιάκος Αντώνιος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Αστερίου Παναγιώτης, Τσακιρίδης Βασίλειος, Παναγίτσας Κων/νος, Βασιλειάδης Μιχαήλ, Δασκαλοπούλου Χριστίνα, Σολαχίδου Μαίρη, Παναγιωτίδου Αικατερίνη,Παπαευαγγέλου Αστέριος, Ζάχος Δημήτριος,Κουτλουμπάσης Δημήτριος, Μπέης Αθανάσιος, Μπέης Δημήτριος. Λαζαρίδου Αθηνά.

Θέμα: «Κατανομή αξιωμάτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Δ.Σ., ξεκίνησε η συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση προχωρήσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ στην κατανομή αξιωμάτων ως ακολούθως για το Δ.Σ.:

Πρόεδρος: ΛαζαρίδηςΙωάννης

ΑντιπρόεδροςΑ΄: ΚιργιάκοςΑντώνιος

Αντιπρόεδρος Β΄: Τσακιρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Γ΄: Αστερίου Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας: Δασκαλοπούλου Χριστίνα

Αναπληρωτής Γεν. Γραμμ..: Ζάχος Δημήτριος

Ταμίας: Κιργιάκος Αντώνιος

Αναπληρωτής Ταμίας: Λαζαρίδου Αθηνά

Έφορος Ακαδημιών: Μπέης Αθανάσιος

Έφορος Πετοσφαίρισης: Παναγιωτίδου Αικατερίνη

Υπεύθυνος Ιματισμού: Βασιλειάδης Μιχαήλ

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου κι Ενημέρωσης: Τσακιρίδης Βασίλειος

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Σολαχίδου Μαίρη

Μέλος: Παναγίτσας Κωνσταντίνος

Μέλος: Μπέης Δημήτριος

Μέλος :Κουτλουμπάσης Δημήτριος


  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου