Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Ε.Π.Σ. Πιερίας - Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών


Από την Ε.Π.Σ. Πιερίας ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης, θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών.

Δικαίωμα να καταθέσουν τη σχετική αίτηση έχουν όσοι γεννήθηκαν από το έτος 2004 (15 ετών) και είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον, τρίτης τάξης γυμνασίου .

Υπεύθυνος της σχολής ορίστηκε ο κ. Γρηγόρης Λέφας, μέλος της Ε.Δ./Ε.Π.Σ Πιερίας και υπεύθυνος εκπαίδευσης. 

Όσοι ενδιαφέρονται (γυναίκες και άντρες υποψήφιοι διαιτητές) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής Διαιτησίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα παρακάτω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και να την καταθέσουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Ε.Π.Σ Πιερίας Αθλητικό Κέντρο Νέας Εφέσου ώρες 10:00 -14.00 ). τηλ. επικοινωνίας 2351027565 FAX 2351038165

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Πιστοποιητικό γέννησης προσφάτου έκδοσης (δύναται να εκδοθεί και από το gov.gr),

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου έκδοσης (μπορεί να εκδοθεί και από το gov.gr ή να ζητηθεί από τα Δικαστήρια ή από ΚΕΠ, με την επισήμανση ότι είναι για διαιτησία ποδοσφαίρου),

4. Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής),

5. Ιατρικές γνωματεύσεις από καρδιολόγο και οφθαλμίατρο, προσφάτου εκδόσεως (από δημόσια Νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία). Επισημαίνεται ότι οι ιατρικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν στους υπεύθυνους της σχολής μέχρι της λήξη της.

Τα μαθήματα της σχολής αναμένεται να ξεκινήσουν τo Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, στην αίθουσα διδασκαλίας του Σ.Δ. Πιερίας (Κρέσνας) και τα μαθήματα της θα γίνονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ίδιο χώρο, με ώρα έναρξης η οποία θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους υποψηφίους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6974758885 και 6972128577, 6977416329.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου