Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις σε Κατερίνη, Αθήνα, Λαμία, και Σέρρες

 

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε τέσσερις περιοχές της χώρας έχει προκηρύξει ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) έχει ανακοινώσει μέσω πέντε διαφορετικών προκηρύξεων την έκτακτη πρόσληψη 27 ατόμων σε τέσσερις περιοχές της χώρας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν τόσο εξειδικευμένο προσωπικό όσο και υπάλληλους γραφείου. Πρόκειται για 13 θέσεις στην Λαμία, 7 στην Αθήνα, 4 στις Σέρρες και 3 στην Κατερίνη.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις, οι ειδικότητες και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για της προκηρύξεις του ΔΕΔΔΗΕ:

13 θέσεις στην Λαμία

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας στην Περιοχή της Λαμίας του Νομού Φθιώτιδος.

Οι ειδικότητες που ζητούνται για την περιοχή της Λαμίας είναι οι εξής:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων - 4 θέσεις

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - 3 θέσεις

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - 6 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 25/08/2021 έως και 03/09/2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη για την Λαμία

Επτά προσλήψεις στην Αθήνα

Η Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (ΔΕΚ) του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Έρευνας & Καινοτομίας (ΔΕΚ), που εδρεύει στην Αθήνα

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - 2 θέσεις

ΠΕ Διοικητικούοικονομικού (υπάλληλοι γραφείου) - 1 θέσης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 24/08/2021 έως και 02/09/2021

Αναλυτικά η προκήρυξη για την Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας

Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ανακοινώσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γραφείου Διοίκησης που εδρεύει στην Αθήνα (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5).

Οι ειδικότητα που ζητείται είναι η εξής:

ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί (Υπάλληλοι Γραφείου) - 4 θέσεις

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/08/2021 έως και 30/08/2021

Αναλυτικά η προκήρυξη για το Γραφείο Διοίκησης

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις Σέρρες

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Σερρών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α) - 1 θέση

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) - 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) - 2 θέσεις

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/08/2021 έως και 27/08/2021

Αναλυτικά η προκήρυξη για την περιοχή των Σερρών

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Κατερίνη

Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προκηρύξει και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχή Κατερίνης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α) - 2 θέσεις

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α) - 1 θέση

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/08/2021 έως και 28/08/2021

Αναλυτικά η προκήρυξη για την περιοχή της Κατερίνης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου