Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021-Ιούλιος 2022

 Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική  περίοδο 2021 – 2021,  από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

             

Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ Δ/ΝΣΗ MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 1ος Παιδικός  Σταθμός Ιάσωνος & Ιερομονάχου 1ospaidikosoppap@gmail.com

2351029107

2 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νήπια 19ης Μαΐου 2ospaidikosstoppap@gmail.com

2351033470

3 2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη 19ης Μαΐου 1osbrefikosoppap@gmail.com 2351023772

4 3ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος 3ospaidikosoppap@gmail.com

2351023903

5 4ος Παιδικός Σταθμός Κρέσνας 35 4ospaidikosoppap@gmail.com

2351035666

6 5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός - Νήπια Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com

2351036044

7 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Βρέφη Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα 5ospaidikosoppap@gmail.com

2351036493

8 6ος Παιδικός Σταθμός Ξάνθου 23 6ospaidikosoppap@gmail.com

2351041065

9 Παιδικός Σταθμός  Κορινού Κορινός korpaidikosoppap@gmail.com

2351098396

10 Παιδικός Σταθμός  Λόφου Λόφος lofoupaidikosoppap@gmail.com

2351098396                

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητούν το έντυπο της  ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr.

 Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                                                                                        ΤΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                  Κατερίνη    …..-…..-2021

                                                  Αριθ. Πρωτ.:……………

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΓΟΝΕΑ)

 

 

 

ΠΡΟΣ

« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή, για την εγγραφή-επανεγγραφή τ…. παιδι… μου, για την περίοδο 2021-2022

 

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

Επώνυμο  και

Όνομα παιδιού

Ημερομηνία

Γέννησης

Εγγραφή

Επανεγ-

γραφή

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

 

 

 

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ:

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΟ:

Α.Φ.Μ.:

 

 

Για το Τμήμα Παιδικής & Βρεφονηπιακής Μέριμνας

   

(τουλάχιστον 3 επιλογές προτίμησης)

 

 

 

 1ος Παιδικός Σταθμός (Ιάσωνος & Ιερομονάχου)

 

 2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (19ης Μαίου )-ΝΗΠΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

 2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (19ης Μαίου )-ΒΡΕΦΗ

 

 3ος Παιδικός Σταθμός  (Αγ.Αντωνίου –Σβορώνος )

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή/Επανεγγραφή παιδιού»

4ος  Παιδικός Σταθμός  (Κρέσνας 35)

Κατερίνη  …..-…..-2021

 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)

        ΝΗΠΙΑ

 

 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)

        ΒΡΕΦΗ  

 

6ος  Παιδικός Σταθμός  (Ξάνθου 23)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.                           4.

 

2.                           5.

 

3.

Παιδικός  Σταθμός  Κορινού ( Κορινός)

Παιδικός  Σταθμός  Λόφου (Λόφος)

 

 

……. ΑΙΤ………………

 

 

 

                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΥΡΩ:

    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

 

100

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

50

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

50

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

10

ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

10

 

 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

 

20

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

50

ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

 

30

ΓΟΝΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >50 %

 

20

ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ > 35%

 

20

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ)

 

5

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

40

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

30

 

 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ      10.000 €

 

50

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 10.001€ -ΜΕΧΡΙ    15.000 €

 

45

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 15.001€ -ΜΕΧΡΙ    20.000 €

 

40

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 20.001€ -ΜΕΧΡΙ    25.000 €

 

35

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 25.001€ -ΜΕΧΡΙ    30.000 €

 

30

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 30.001€ -ΜΕΧΡΙ    35.000 €

 

25

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 35.001€ -ΜΕΧΡΙ    40.000 €

 

20

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 40.001€ -ΜΕΧΡΙ    45.000 €

 

15

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 45.001€ -ΜΕΧΡΙ    50.000 €

 

10

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 50.001€ -ΜΕΧΡΙ    55.000 €

 

5

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 55.001€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 

0

 

 

 

 

 

 

                     1. Από την μοριοδότηση εξαιρούνται:

Ορφανά παιδιά από δύο γονείς.

Παιδιά πολυτέκνων-τριτέκνων  και ορφανά από ένα γονέα

Παιδιά εργαζόμενων μητέρων, όταν  ήδη το ένα παιδί της οικογένειας έχει επιλεγεί σε μια κατηγορία   με το σύστημα μοριοδότησης.

Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια κλπ.), μετά από κοινωνική έρευνα.

Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.                                                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου