Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εργασίας - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων ζητά υπαλλήλους

 

ZHTOYNTAI YΠAΛΛHΛOI EΞYΠHPETHΣHΣ ΠEΛATΩN ΣE ETAIPIKΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ YΓPΩN KAYΣIMΩN (ΣΕΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ)

ΠPOΦIΛ YΠOΨHΦIOY

- NEOI KAI NEEΣ ME ΔIAΘEΣH ΓIA ΔOYΛEIA XΩPIΣ NA EXOYN AΠAPAITHTA ΠPOYΠHPEΣIA ΣE ΠPATHPIO

- EYΓENIKH ΠPOΣΩΠIKOTHTA ME ΠEΛATOKENTPIKH KATEYΘYNΣH 

- ANEΣH ΣTH XPHΣH H/Y

- KAΛH ΓNΩΣH AΓΓΛIKΩN 

- ΔIΠΛΩMA B' KATHΓOPIAΣ 

ΠPOΣΦEPONTAI: 

- ΣTAΘEPOΣ MIΣΘOΣ ΠANΩ AΠO TO BAΣIKO

- EKΠAIΔEYΣH

- ΠPOOΠTIKH EΞEΛIΞHΣ

OΛEΣ OI AITHΣEIΣ ΘEΩPOYNTAI AΠOΛYTA EMΠIΣTEYTIKEΣ

AΠOΣTOΛH BIOΓPAΦIKΩN (Αν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί και φωτογραφία )  ΣTO Email :

 makraion15@makraion.gr 

τηλέφωνο επικοινωνίας :  2352091340

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου