Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Απάντηση σε δημοσίευμα ενημερωτικής ιστοσελίδας

Αναφορικά με δημοσίευμα στην ενημερωτική ιστοσελίδα «Οδηγός Πιερίας», για την κοπή δέντρου σε ιδιωτική έκταση, που αναρτήθηκε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 στον σύνδεσμο https://odigos-pierias.gr/genika/topika/γιατί-μηχάνημα-τα-του-δ-δίου-ολύμπουκα/ και περιλαμβάνει ενσωματωμένο video με μαγνητοσκόπηση των εργασιών κοπής του δέντρου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ζήτησε από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας την άδεια κοπής και κλαδονομής δέντρων σε 12 σημεία στην Κοινότητα Καρίτσας, με την από 04-03-2020 (αρ. πρωτ. 3362/2020) αίτησή του, με θέμα «Άδεια κοπής και κλαδονομής δέντρων στην Κοινότητα Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου». 

Στην αίτηση δόθηκαν λεπτομέρειες των 12 αυτών σημείων, που περιλάμβαναν: 

1) Το όνομα του σημείου (π.χ. Ανάχωμα, Υδραγωγείο, Δημοτικό σχολείο, κ.λπ.). 

2) Το πλήθος και το είδος των δέντρων (π.χ. Οκτώ πλατάνια).

3) Την δράση που απαιτούνταν να γίνει (κλαδονομή ή κοπή). 

4) Τις συντεταγμένες του σημείου κατά το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ). 

5) Τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να γίνει η δράση αυτή. 

Σημειώνουμε πως το σημείο, στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω δημοσίευμα, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σημείων για κλαδονομή/κοπή, που εστάλη προς έγκριση στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας. 

Η απάντηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας στην παραπάνω αίτηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου, δόθηκε στις 11 Μαΐου 2020 (αρ. πρωτ. 1471/14-03-2020), όπου εγκρίθηκε η κλαδονομή/υλοτομία δέντρων, χωρίς να αναφέρει χρονικό διάστημα εφαρμογής της έγκρισης αυτής. 

Διευκρινίζεται ότι η κοπή του δέντρου, που αναφέρεται στο δημοσίευμα, βρίσκεται σε δημοτική και όχι ιδιωτική έκταση, πλησίον οικοπέδου ιδιώτη, εκτός της περίφραξης του ιδιωτικού οικοπέδου, στα πρανή καναλιού αποστράγγισης, που οδηγεί σε δημοτική οδό. 

Σύμφωνα με την παραπάνω έγκριση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, έγιναν καθόλα νόμιμα οι ενέργειες για την κοπή του δέντρου στο σημείο, που αναφέρεται στο δημοσίευμα. 

Προσκαλούμε τόσο τον συντάκτη του άρθρου, όσο και όλους όσοι το επιθυμούν, για την ταχύτερη απάντηση σε τυχόν ερωτήματα, να επικοινωνούν απευθείας με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στα τηλέφωνα ή/και emails, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στον σύνδεσμο: https://www.dion-olympos.gr/xrisima-tilefona/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου