Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Τιτιβίσματα ανώνυμων εξυπνάκηδων

Στην ιστοσελίδα olympusmera.gr και στην στήλη ατάκες δημοσιεύεται η εξής «ατάκα» κάποιου ανώνυμου εξυπνάκια συνεργάτη της ιστοσελίδας: «Κυρά Ζωγραφούλα άμα για σαντουιτσάκια σας έσκασε ο δήμος 60 χιλιάρικα για πλήρη σίτιση που θέλει ο διευθυντής δε θα μας φτάνουν τα 150 χιλιάρικα να φανταστώ.....»

Πληροφορούμε τον ανώνυμο εξυπνάκια ότι η δωρεάν σίτιση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων δεν είναι επιθυμία του εκάστοτε Διευθυντή, αλλά νομοθετικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας, όπως τεκμηριώνεται ακολούθως:

Νόμος 1566/1985 - ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985

Άρθρο 2

9. α) Μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα τουσχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουνκαι να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί τοσχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δενυπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν διαμονής και  σίτισης,μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα1

Νόμος 1771/1988 - ΦΕΚ 71/Α/19-4-1988

Άρθρο 14

Εγγραφή μαθητών σε αθλητικά και μουσικά σχολεία

1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 προστίθεται εδάφιο β΄, που έχει ως εξής:

«β) Μαθητές, που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα».

Νόμος3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 69, παράγραφος 2 του Νόμου4257/2014 ΦΕΚ Α΄93/14.4.2014

Άρθρο 94

4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

18.Η σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Επειδή οι εξυπνάδες είναι ίδιον των ανίδεων, καλείται ο Ανώνυμος να ανακαλέσει ή να διορθώσει την εξυπνάδα του, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου.

Γιώργος Βαρδακώστας

Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου