Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 48 νέες προσλήψεις υδρονομέων στον Δήμο Κατερίνη - Όλη η προκήρυξη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα οκτώ (48) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021, ανά Δημοτική Ενότητα

Κοινότητα Σβορώνου 3

Κοινότητα Νεοκαισάρειας 1

Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη 2

Κοινότητα Γανόχωρας 2

Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Κοινότητας Κατερίνης 1

Κοινότητα Αρωνά 1

Κοινότητα Ελάφου 2

Κοινότητα Εξοχής 2

Κοινότητα Καταλωνίων 2

Κοινότητα Λαγοράχης 1

Κοινότητα Μοσχοποτάμου 2

Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου 1

Κοινότητα Τριλόφου 2

Συνοικισμός Μελιαδίου Κοινότητας Λαγοράχης 1

Συνοικισμός Τόξου Κοινότητας Εξοχής 1

Κοινότητα Λόφου 5

Κοινότητα Κάτω Μηλιάς 2

Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2

Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2

Κοινότητα Βρίας 3

Κοινότητα Κορινού 3

Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη 1

Κοινότητα Κούκου 1

Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας 1

Κοινότητα Σεβαστής 1

Κοινότητα Καλλιθέας 2

Κοινότητα Περίστασης 1


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 19-03-2021 και λήγει τη Δευτέρα 29-03-2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου