Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - Πρόγραμμα με επίδομα 2.520€

 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Προώθησης της Απασχόλησης Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής, με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την 01/02/2021!

Σημαντικό ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας παίζει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Περιεχόμενο προγράμματος

·                     Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων (200) ωρών.

·                     Πρακτική άσκηση – on the job training - σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

·                     Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής

·                     Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Δικαίωμα Συμμετοχής – Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·                     Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.

·                     Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών.

·                     Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης

1. Κλάδος Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

·                     Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

·                     Εργασίες Μόνωσης

·                     Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

·                     Κλάδος Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Φροντίδας

2. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

·                     Επαγγελματίας Καθαριστής

·                     Λινοθηκάριος

·                     Οροφοκόμος

3. Κλάδος Τουρισμού – Επισιτισμού

·                     Σερβιτόρος

·                     Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

·                     Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

·                     Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Κριτήρια επιλογής (Μοριοδότηση)

1.            Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2.            Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)

3.            Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Οι υποβολές των αιτήσεων θα είναι ενεργές από τις 23/12/2020 και ώρα 14.00 έως 01/02/2021 και ώρα 14.00

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσω της παρακάτω φόρμας εγγραφής, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ΕΔΩ

ή επικοινωνήστε μαζί μας 

ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, 1 χ.λ.μ Π.Ε.Ο Κατερίνης – Θεσσαλονίκης (δίπλα στην Αστυνομία) 

Τηλέφωνα: 2351073125 και 2351101765 

Καθημερινά από 8:00 έως 16:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου