Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ - Πρόσκληση 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Αρ. Πρωτ. 52/2020                                                                                          Κατερίνη,30.12.2020

Προς:  Όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Κατερίνης ΧΟΥΡΟΝ                       

ΘΕΜΑ :         Πρόσκληση 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ σε εφαρμογή του άρθρου 17Β του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην τηλεδιάσκεψη την 27η Δεκεμβρίου 2020,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη που θα γίνει,  την Κυριακή 17η Ιανουαρίου 2021 , με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα των γραφείων του Σωματείου Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 4 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ                   : Παρουσίαση έκθεσης Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2020

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ             : Οικονομικός Απολογισμός χρήση οικονομικού έτους 2020, ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ                    : Προκήρυξη Αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2021 έως 2023 προσδιορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής τους, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ             : Νέες εγγραφές και Διαγραφές από το μητρώο μελών

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ              : Αναφορά στην επιτυχημένη διοργάνωση των αγώνων ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ ΧΟΥΡΟΝ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ                     :  Καθήκοντα Προπονητή του τμήματος huronboxing/έμβλημα/λογότυπο του Συλλόγου

ΘΕΜΑ EBΔΟΜΟ              : Ανακήρυξη Επίτιμων μελών

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ  : Οικονομικός Προϋπολογισμός για την χρήση οικονομικού έτους 2021

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται διαδικτυακά τα ½ πλέον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 24/01/2020, και ώρα έναρξης την 12:00 μ.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2021, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ.

Για το ΔΣ του σωματείου

Πρόεδρος                                                                                            Γεν. Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου