Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

ΠΙΕΡΙΚΟΣ - Πρόσκληση για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Φ.Κ. Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 2725/99, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τη σχετική απόφαση 33/13-06-2020 της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Φ.Κ. Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ, για τη σύσταση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντος ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών της οποίας επιθυμεί να αναλάβει κάθε μέλος.

   Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000 μετοχές, αξίας 30 ευρώ εκάστη. Ελάχιστο ποσό εγγραφής 1.080 € (36 μετοχές). 

   Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του Σ.Φ.Κ. Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 13.00.

   Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με την αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ, ΑΦΜ ΜΕΤΟΧΟΥ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με διακριτό τίτλο Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961 ΠΑΕ »

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25/10/2020

ΕΚ ΤΗΣ Π.Ε. 


Με εκτίμηση

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961 Π.Α.Ε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου