Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Από Τρίτη 8/9/2020 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας»


Ξεκινούν την Τρίτη, 08.09.2020, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν δωρεάν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (όχι ΚΔΑΠ).
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι μητέρες που ήδη έλαβαν voucher από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Οι αιτήσειςσυμμετοχής υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, κατά το χρονικό διάστημα από08/9/2020 -18/9/2020, στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).
Δικαίωμαυποβολήςαίτησης συμμετοχής έχουνοι εργαζόμενοι/ες που:
1. είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου,των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:
30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
36.000 € για αιτούντες/σεςπου έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

2. είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισηςοικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα
από τις 27.000,01 και έως τις 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
από τις 30.000,01 και έως τις 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
από τις 33.000,01 και έως τις 36.000 € για αιτούντες/σεςπου έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
από τις 36.000,01 και έωςτις 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω
Οι μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου Κατερίνης ως εξής:
Α. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης, ώρες 08:00 – 14:00,τηλ. 2351037000.
Β. Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, ώρες 08:00 – 14:00, τηλ. 2351350439

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου