Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα Γ΄ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2020-21 Επιστροφή Εξοχής, Βροντούς, Ράχης και Αλωνίων


1η αγωνιστική

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
2 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
6 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.


1 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
3 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
5 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
2 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
4 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
6 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.

1 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
4 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
5 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ

1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
5 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
6 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ

1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
2 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
5 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978

1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
4 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
5 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
6 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
2 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

1 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ

1 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
4 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
3 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
4 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
5 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
5 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
2 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
5 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄

1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
3 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
5 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
5 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ

1 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄

1 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
5 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
5 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
6 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ

1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
5 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
5 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
6 Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου