Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Διάκριση για το έργο Erasmus + “Digit- Boost competences for a responsible use of online identity” των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ


Τηδιάκριση «ExampleofGoodpractice” έλαβεαπότηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήτοέργομετίτλο“Digit- Boost competences for a responsible use of online identity” https://digitproject.eu/στο οποίο συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ από το 2017 ωςτο 2019. Το έργο είχε ως στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες για την υπεύθυνη χρήση της διαδικτυακής ταυτότητας των ενηλίκων, και ειδικά αυτών που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τον Η/Υ.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ορισμένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης  όπως το Lifelong Learning Platform http://lllplatform.eu/

Εκπαιδευτικοί από τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ αλλά και από τους συνεργαζόμενουςοργανισμούς από την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία δημιούργησαν το κάτωθι εκπαιδευτικό υλικό:
Το μανιφέστο του προγράμματος DIGIT με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς,  
Τη στρατηγική κατάρτισης DIGIT, η οποία κατάρτιση εφαρμόστηκε σε ομάδες εθελοντών από εκπαιδευτές σε όλες τις χώρες του προγράμματος
Έκθεση με συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύουν στους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2019σε Διεθνές Συνέδριο στις Βρυξέλλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου