Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Διεύθυνση Δασών ΠΙΕΡΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β' 2773),
κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 4498/22-7-20 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας,που αφορούσε την προσκόμιση των διοικητικών πράξεων για την σύνταξη των δασικών χαρτών, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η
14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Ηπείρου, αριθμός 10, περιοχή/δήμος Κατερίνης, τηλέφωνο 2351045477 / 2351045471 / 2351045567,τηλεομοιοτυπία (fax) 2351045561, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email)ddas-pie@damt.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου