Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

ΠΙΕΡΙΑ - «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού» της ΕΜΥ/ΕΜΚ


ΣΧΕΤ.: α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)
β.- Η υπ’ αριθ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

γ.- Η υπ’ αριθ. 8898/12-12-2019 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 15/2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 05-08-2020 έως την Πέμπτη 06-08-2020.

2. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.

3. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).

Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 15/2020

                                                  Ακριβές Αντίγραφο
Ο Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.      Ο Διοικητής Σπυρίδων Αθ. Πέτρου
Σταύρος Θεοδωράκος Αντιπύραρχος                           Υποστράτηγος ΠΣ


Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το παραπάνω σχετικό, που αφορά Έκτακτο  Δελτίο  Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ / ΕΜΚ (α.α: 15/2020) που ισχύει από τις πρώτες πρωινές ώρες της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 05-08-2020 έως την ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2020.

Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου