Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C


Η ΕΠΟ θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στις 24-26/8/2020. Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ. 
Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:

- Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο συμμετοχής 60,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο συμμετοχής 40,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο συμμετοχής 20,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)

Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως 17/8/2020.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές που θέλουν να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη Σχολή να επικοινωνήσουν είτε με τον Πρόεδρο, Καλαϊτζίδη Στέλιο στο τηλέφωνο 6936553999 είτε με τον Αντιπρόεδρο, Παρασίδη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 6947839474, είτε στο e-mail του Συνδέσμου spppierias@gmail.com.

Όσοι προπονητές έχουν παρακολουθήσει ήδη παρόμοιες σχολές, αλλά δεν έχουν καταθέσει αίτηση προκειμένου να λάβουν Ταυτότητα Τριετίας 2019 – 2021, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, ώστε να προσμετρηθούν στην δύναμη του Συνδέσμου ως μέλη με Ταυτότητα Τριετίας 2019 - 2021 σε ισχύ, προκειμένου αφενός να μπορούν να εργαστούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 2020 – 2021 και αφετέρου να δώσουν την δυνατότητα στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου να διεκδικήσει την απασχόληση προπονητών με πτυχία UEFA.
Το κόστος έκδοσης της Ταυτότητας τριετίας είναι 130,00€ και θα ισχύει για τις ποδοσφαιρικές χρονιές 2020-2021 και 2021-2022.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου….. «Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, η ΕΠΣ θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του 7 ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.» Επίσης σε άλλο άρθρο αναφέρει……  «Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 , 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους παραβάτες επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 23 του Πειθαρχικού Κώδικα, χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως: α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ' άρθρο 6 παρ. 2α του παρόντος χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα»

Σε όσες Ενώσεις ο τοπικός Σύνδεσμος Προπονητών έχει αποδεδειγμένα ικανό αριθμό προπονητών, οι Ενώσεις και τα Σωματεία εφαρμόζουν στο απόλυτο τον Κανονισμό Προπονητών. 

Συνάδελφοι προπονητές, η μπάλα πλέον είναι στο πόδια σας. Μην μένετε αμέτοχοι. Είστε όλοι υπεύθυνοι. Γίνετε όλοι μέλη στον Σύνδεσμο μας. Βγάλτε όλοι Ταυτότητα Τριετίας 2019 – 2021. Δώστε δύναμη στον Σύνδεσμο μας, ώστε η διοργανώτρια αρχή να εφαρμόσει τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου. 

Για την Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Καλαϊτζίδης Στέλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου