Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Pieriasport "Για να θυμούνται οι Παλιοί και να μαθαίνουν οι Νέοι"

Γεωργάκης Ολύμπιος Λόφου
Ποδοσφαιρική περίοδος 1987 

Από πάνω αριστερά: Ίτσιος Α.,  Φωτίου,  Παπαδημητρίου, Ίτσιος Τ.,  Παπαλεξίου,  Ίτσιος Δ., Νάκας Κάτω: Καραθάνας, Τσιμπούκας Α.,  Ευαγγελόπουλος,  Ναλμπαντίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου