Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Διά περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση του COVID-19 (κορωνοϊός) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,  ανακοινώνεται από το Δήμο Δίου-Ολύμπου ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 12.03.2020, θα πραγματοποιηθεί  διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου