Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚατερίνηςΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  
A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1.  
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 (αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη ΔΕ Κατερίνης)
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (20η)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1.  
Λήψη απόφασης για την τρίτη κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  1.  
Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την αριθμ. 581/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1.  
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1.  
Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μητροπολίτη Κυρίλλου 2 (ΜΕΚ)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1.  
Μεταφορά στο Δήμο Κατερίνης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ)
Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
8.
Ορισμός  μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06)
Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
9.
Κατανομή ποσού 294.627,39 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Ιανουάριο ως Μάρτιο 2020
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
    10.
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου