Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Ενημέρωση των Σωματείων για την καταχώριση στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους


Αξιότιμοι κύριοι

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2015/849/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», όλα τα Νομικά Πρόσωπα
θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (σωματεία) ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο ταμία ή και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).

Κατά τα ανωτέρω, τα πρόσωπα πρέπει να δηλωθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής του TaxisNet, στην εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (gsis.gr).  Η διαδικασία πρέπει να γίνει μέχρι 1/11/2019 με τους κωδικούς ΤΑΧΙSΝΕΤ.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις και σημαντικά πρόστιμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου