Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΚατερίνηςΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (17η)
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

  1.  
Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

  1.  
Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

  1.  
Έγκριση δημιουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού διαχείρισης πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

  1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου της σύμβασης  με τίτλο : Μίσθωση μηχανημάτων για τις αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων οδών λόγω φθορών που προκληθήκαν από έντονα  καιρικά φαινόμενα της 15ης 18ης Νοεμβρίου 2017 για τη Δ.Ε Κατερίνης.(Αποφ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας )» αρ.μελ. 24/2019 , προϋπολογισμού 11.880,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.217 του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

  1.  
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΠΠΑΠ, του Δήμου Κατερίνης και του Επιμελητήριου Πιερίας για την οργάνωση και λειτουργία θεματικής εορταστικής εκδήλωσης Χριστουγέννων
Εισηγητές: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος, Νικόλαος Τσιαμπέρας, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

  1.  
Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος

  1.  
Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την κατανομή ποσού 294.627,39 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο 2019.
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, Πρόεδρος ΔΕΠ

  1.  
Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου