Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Σχολή διαιτητών ΒΟΛΛΕΥ ΣΥΔΠΕ Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01/11/2019 : 16:30μμ – 17:00μμ Προσέλευση
                                          17:00μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ    02/11/2019 :  09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)
                                       12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)
                                       13:00μμ – 17:00μμ (Φύλλο αγώνα)

ΚΥΡΙΑΚΗ  03/11/2019 :  10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)


ΑΙΤΗΣΗ                                          ΠΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ :                            ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :      Παρακαλώ να κάνετε δεκτή 
    την αίτηση μου για συμμετοχή στη 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :            Σχολή Διαιτησίας Πετοσφαίρισης που 
διοργανώνετε στα  Κοίλα Κοζάνης  
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :    στις 01-02-03 Νοεμβρίου 2019.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :        Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
                                
ΠΟΛΗ :              

Τ.Κ.:    

Α.Δ.Α.Τ. :       

ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ :    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :   

ΚΙΝΗΤΟ :  

ΗΛ. ΤΑΧ. (e-mail) :   

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου