Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Οι 7 αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Κατερίνης

Οι επτά αντιδήμαρχοι του Δήμου Κατερίνης ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Κώστα Κουκοδήμου με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020.
Αντιδήμαρχοι είναι οι: Νταντάμης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας καθώς και υπεύθυνος των υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μορφακίδης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνος του ΚΕΠ. Συμεωνίδης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων . Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος υπεύθυνος για θέματα στα όρια των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, πλην της Κοινότητας Κατερίνης. Τσιαλός Γεώργιος Αντιδήμαρχος Διοικητικού. Κήπου Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Κυριακίδης Γιώργος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

Οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το χρονικό διάστημα από 3.9.2019 έως 31.12.2020 είναι οι εξής: Αναγνώστου Αθανάσιος με αντικείμενο την εποπτεία, τον συντονισμό και την υποστήριξη των ενεργειών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, παρακολούθηση και συντήρηση των τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων του Δήμου Κατερίνης. Κατανάς Νικόλαος με αντικείμενο την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης την προσφυγικής κρίσης και υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση κοιμητηρίων και τη συντήρηση πρασίνου που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων του Δήμου Κατερίνης. Μπεϊνάς Ιωάννης στο γραφείο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Γκούνας Αθανάσιος με αντικείμενο τον τουρισμό.

Φιλοκώστας Κωσταντίνος με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή, παρακολούθηση και συντήρηση των τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος με αντικείμενο την υποστήριξη ενεργειών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας για τη Δημοτική Ενότητα Παραλίας.
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου